MENU

   

Rozwój znaczy zmiany.

Duża złożoność biznesu podyktowana rozwojem technologii, globalizacją czy rosnącą konkurencyjnością sprawia, że transformacja organizacji jest czymś nieodzownym. Stąd nie jest pytaniem czy ją przeprowadzać, lecz jak ją przeprowadzić w najbardziej skuteczny i świadomy sposób z korzyścią dla firmy, jej pracowników i klientów.

W tak dynamicznym otoczeniu biznesowym pomagam klientom wyklarować cele, zidentyfikować potencjalne szanse, zaadresować zagrożenia, zmobilizować do działania menadżerów i ich zespoły oraz przeprowadzać zmiany organizacyjne prowadzące do nowych modeli biznesowych.

Oferta.


1. Sesje coachingowe
2. Moderacje biznesowe i szkolenia

1. Celem indywidualnych sesji coachingowych jest wspomaganie klienta w jego procesie rozwojowym poprzez wejście w jego sytuację, oświetlenie potencjalnych scenariuszy, identyfikację ograniczających przekonań oraz obszarów naturalnego potencjału tak by klient osiągnął klarowny punkt podjęcia decyzji i wziął odpowiedzialność za dalsze działania. Z racji na potrzebę równoległej pracy ze świadomością i ciałem sesje zawierają również elementy relaksująco-energetyzujące.

2. Zakres moderacji biznesowych i szkoleń:
- przygotowanie strategii firmy
- opracowanie kultury i wartości firmy
- wyklarowanie relacji wewnątrz zespołów oraz wzmocnienie motywacji
- zarządzanie zmianą i projektami w zakresie bieżących wyzwań biznesowych
- szkolenia zarządzania zmianą, zarządzania sobą w zmianie/włąsną energią, komunikacji, Lean Management oraz zarządzania projektami są szyte na miarę pod indywidualne potrzeby klientów.

Przykładowe produkty takich moderacji to wypracowane wraz z przedstawicielami firmy:
- określone jasne cele biznesowe jak również role i odpowiedzialność poszczególnych członków zespołu
- świadome i intencjonalne zarządzanie sobą i swoimi relacjami ze światem dające zadowolenie i większą skuteczność
- spójny system wartości wspierający postawy i zachowania pracowników wraz ze strategią komunikacji
- wzmocnienie zaufania i współpracy w ramach zespołów jak również pomiędzy zespołami firmy
- rozpracowanie scenariuszy rozwiązań dla danych wyzwań biznesowych oraz przygotowanie klarownego planu działania na przyszłość.

Więcej informacji na:

https://www.linkedin.com/in/kuba-wiecaszek-77553a1/

 

Prywatny gabinet medycyny chińskiej oferuje: akupunkturę, diagnozę, porady dietetyczne, ziołolecznictwo, moksę, masaż bańką chińską, bioterapię metodą Domancica. Kraków oraz oddziały Radom, Zakopane.

 

 id: 6
Array
(
    [id] => 6
    [lang] => 
    [params] => 
    [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=BIZNES,6
v8=6
v9=
    [] => 
)